Øvrige paprør

Med de øgede krav fra omverdenen til emballagers genanvendelighed, samt ønsket om at minimere påvirkningen af miljøet ved eks. bortskaffelse, har produkter fremstillet af fiberpap fået en kraftig renæssance. Fiberpap materialet kan genanvendes eller forbrændes og påvirker derved miljøet minimalt.

Foruden fiberpaptromler og dekorør fremstiller Greif også Industrirør og Støberør i fiberpap - produkter, som der findes mere information omkring her.